Aká je slovenská drum and bassová subkultúra?

Článok je produktom organizácie Kanal crew.

Už dlhšiu dobu pozorujeme, že záujem o drum and basovú subkultúru prejavujú rôzne komunity. Aby sme boli presnejší, rozvíjajú sa rôzne iniciatívy, ktorých cieľom je zbierať a poskytovať informácie o slovenskej a svetovej drum and bassovej scéne, robiť scénu prehľadnejšou. Kedysi boli tieto aktivity doménou dnb.sk, dnes sú súčasťou sociálnych sieti. Preto aj tento príspevok považuj za pokus, ktorý sa snaží priblížiť činnosť slovenských drum and bassových organizácií.

Ako sme postupovali?

Základný zdroj údajov je verejný a poskytuje ich sociálna sieť Facebook. Pri zostavovaní databázy sme si pomohli aj webovými stránkami ako https://www.basslife.sk/, https://dnb.zone/, https://dnbdatabaza.sk/. Sledovali sme jednotlivé udalosti v časovom horizonte január – jún a september – december 2018. Letné klubové akcie a open air udalosti sme do analýzy nezahrnuli.

Čo sme sledovali?

Do hlavnej databázy vstupovali údaje o čase a mieste konania udalosti, názov klubu, miesto konania udalosti, uvedený počet zúčastnených a tých, ktorí prejavili záujem, vstupné a celý zoznam djs. Ak bola výška vstupného diferencovaná podľa času, vzali sme hornú hranicu vstupného. Kľúčový atribút pre vytváranie sieti spoluprác boli jednotliví djs. Do analýzy vstupovali len slovenskí djs. Celkovo sme ich v roku 2018 napočítali 399. Avšak z tohto počtu až tretina (135 djs) mala v roku 2018 len jedno vystúpenie.

Čo sme zistili?

V roku 2018 sme počas desiatich mesiacov evidovali 286 udalostí, ktoré sa uskutočnili v 69 kluboch v 37 mestách. Naj drum and basový mesiac je január, keď sa konalo až 40 udalostí (graf 1). V rámci miest dominuje samozrejme Bratislava (93 udalostí), mimo Bratislavy sa darí Trnave a Trenčínu (graf 2). Z pomedzi klubov najviac udalostí organizuje Subclub, mimo bratislavských klubov Quadraton (Zlaté Moravce) a Subway (Považská Bystrica) (graf 3). Počet zahraničných djs dosiahol 269 (niektoré vystúpenia sa opakovali). Jednotlivé podiely krajín sú v grafe 4. V nasledujúcom grafe 5 a 6 sledujeme priemerný počet návštevníkov v mestách a priemernú výšku vstupného v mestách. Špeciálne sme sledovali slovenských djs, ktorí vytvárajú rôzne zoskupenia. Grafy 7 a 8 vyjadrujú pozíciu djs s najväčším počtom hraní a počtom spoluprác. Graf 9 zobrazuje počet fanúšikov jednotlivých drum and bassových organizácií. Posledné tri grafy 10, 11, 12 znázorňujú spolupráce medzi djs, ktoré sú sprítomnené v rámci jednotlivých udalostí počas celého roka. Pomocou sietí, ktoré tvoria všetky možné dvojice, ktoré sa dajú vytvoriť z celkového počtu djs na konkrétnej udalosti, môžeme identifikovať rôzne komunity. Niektoré spolupracujú viac, iné menej.

Poznámka: V snahe vytvoriť prehľadné grafy, zobrazujeme len prvú tridsiatku. Uvedený počet udalostí nemusí byť presný. Uvedomujeme si, že niektoré udalosti nám mohli „uniknúť“.

Graf 1 Počet udalostí v jednotlivých mesiacoch

Graf 2 Počet udalostí v mestách Slovenska (okrem Bratislavy)

Graf 3 Počet udalostí v kluboch

Graf 4 Zahraniční producenti

Graf 5 Priemerná výška vstupného v slovenských mestách (v eurách)

Graf 6 Priemerný počet návštevníkov (vypočítané z údaju „majú záujem“ podľa Fb)

Graf 7 Djs s najväčším počtom hraní

Graf 8 Djs s najväčším počtom spoluprác

Graf 9 Podpora drum and bassových organizácií podľa fb (stav k 12.12.2018)

Graf 10 Drum and bassová subkultúra

pozn. Všetci djs. Veľkosť krúžku znamená počet vystúpení, farba znamená formovanie spoločnej komunity (viac vystúpení s djs rovnakej komunity)

Graf 11 Drum and bassové komunity

pozn. Do siete vstupovali len djs s troma a viacerými vystúpeniami. Veľkosť krúžku znamená počet vystúpení, farba znamená formovanie spoločnej komunity (viac vystúpení s djs rovnakej komunity). Niektoré komunity majú tendenciu sa zoskupovať s inými komunitami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You May Also Like