PmdR vs. Nu:Dance – Odpoveď Juraja Jenču

Prečo toto uverejňujeme? Po nedávno vydanom článku o nekalých praktikách na slovenskej dnb scéne nám Juraj Jenča, dotknutá strana kritiky PmdR a nášho redaktora, poslal svoje vyjadrenie spolu so žiadosťou o zverejnenie. V maile sa takisto opieral o naše údajné porušenie zákona. Spomínané boli skutky ohováranie a odkaz na tlačový zákon, podľa ktorého má právo…